Misjonarz z Madagaskaru w Rogowie

MISJONARZ Z MADAGASKARU

W miesiącu wrześniu 2012 gościliśmy w naszej parafii misjonarza z Madagaskaru ks. Józefa Klatkę, który po raz drugi odwiedził naszą Parafię, pierwszy raz odwiedził nas w 2009 roku. Bardzo sobie ceni życzliwość i gościnność mieszkańców naszej parafii. Podczas wizyty miał okazję spotkać się z dziećmi i młodzieżą w Szkole Podstawowej w Rogowie oraz Bluszczowie, a także w Gimnazjum w Rogowie.

Ks. Józef wspominał, że w tym rejonie był już 42 lata temu na prymicjach swojego kolegi w parafii Św. Józefa w Nieboczowach.
Na Madagaskarze zwaną Czerwoną Wyspą przebywa już 37 lat. Pracuje w Manantenina w diecezji Tolagnaro.
Samo miasteczko Manantenina znajduje się w pobliżu Oceanu Indyjskiego. Do Tolagnaro prowadzi też ziemna droga. Trzeba pokonać pięć promów. Tak samo stąd do Farafangana, tzn. na północ jest też 5 promów. Droga przejezdna, jeżeli nie pada. W okresie deszczów lepiej nie wybierać się w drogę. Z Manantenina do stolicy diecezji, Tolagnaro jest 110 km. Sektor misyjny jest ogromny, i można powiedzieć dobrze przeorany przez misjonarzy, najpierw protestanckich, a potem katolickich. Ja osobiście jestem wdzięczny misjonarzom protestanckim, że przygotowali nam teren. Wioski, gdzie już jest głęboka wiara chrześcijańska, były ewangelizowane wcześniej przez misjonarzy luterańskich pochodzenia norweskiego. W Manantenina pracuje obecnie dwóch konfratrów: ks. Józef Klatka ( na Madagaskar przybył w 1975 r.) i ks. Marek Maszkowski. Sektor misyjny jest w promieniu ok. 50 km. W buszu będzie ok. 40 kaplic, w tym 28 szkół podstawowych. W samym centrum jest też Kolegium, szkoła średnia do małej matury. A potem uczniowie mają możliwość uczyć się w Kolegium Braci Sacre-Coeur w Tolagnaro aż do uzyskania matury, bo tam księża z Manantenina mają swój internat dla uczniów. W internacie w Manantenina jest 60 chłopców, którzy uczęszczają do Kolegium na miejscu. Szarytki prowadzą też internat dla dziewcząt ( 40 tka).
Jest to fragment artykułu ze strony:
http://famvin.org/wiki-pl/Historia_polskich_Misjonarzy_na_Madagaskarze
Z inicjatywy Grupy Modlitewnej Ojca Pio udało się zebrać i wysłać na Misję ks. Józefa 38 kg darów (konserwy, zupy „gorący kubek” odzież, piłki).
Jak wygląda życie na Madagaskarze można poznać oglądając zdjęcia, które zrobił nasz Gość oraz  film video nakręcony przez Jego współpracownika ks. Marka.

Podajemy konto na wsparcie misji na Madagaskarze :

Bank Pekao S.A.I/o Kraków
Rynek Główny 31
13 1240 1431 1111 0000 1056 8712
tytułem : Na rzecz Ks. Józef Klatka misjonarz.

Adres Misji:
P. Joseph Klatka
MISSION CATHOLIQUE
Tolagnaro 614
MADAGASCAR

Redakcja ROGOW.PL dziękuje Panu Stanisławowi Zbroja za przygotowanie materiałów.