Koło pszczelarskie

pamięć ludzka jest zawodna, bo mało kto pamięta, z czyjej osobistej inicjatywy czy grupy ludzi powstało pierwsze Koło Pszczelarzy w Rogowie. Było to w 1952 roku. Na potwierdzenie tego faktu można przywołać wspomnienia pana Huberta Bańczyka i pani Barbary Piszczan wdowy po późniejszym prezesie i rok ten przyjąć jako datę pewną, gdyż jak wspomina pani Barbara Piszczan od 1952r. w świetlicy w Rogowie odbywały się zebrania pszczelarzy, w których jako członek zarządu uczestniczył jej mąż. Pan Hubert Bańczyk dlatego pamięta rok założenia koła, gdyż był długoletnim sąsiadem pana Jana Szebesty – pierwszego prezesa koła, asam również był pszczelarzem, i tematyka ta nie była mu obojętna. Pod przewodnictwem Jana Szebesty budowano zręby organizacji pszczelarskiej, która w tym czasie miała bardzo luźną strukturę. W Rogowie nie zachowały się żadne dokumenty z tego okresu. Wiadomo jednak, że w dokumentacji Koła Pszczelarzy byłego powiatu wodzisławskiego istnieja zapiski, w których czytamy, że pan Jan Szebesta uczestniczył w zebraniach pszczelarzy jako prezes koła w Rogowie. W 1962 roku Koło Rogów figuruje już w Powiatowym Zarządzie Związku Pszczelarskiego w Wodzisławiu.

Koło pszczelarskie w Rogowie posiada własną witrynę internetową, na którą serdecznie zapraszamy!

http://www.pszczelarze.rogow.pl/