Nazwa wsi Rogów

Istnieją różne wersje powstania nazwy wsi. Jedna z nich mówi, że nazwa wsi pochodzi od starosłowiańskiej nazwy „ róg”, co oznacza las. Można się również doszukiwać tej nazwy w łacińskim wyrazie „rogus”, co oznacza stos drewna, czy też w wyrazie ruskiego pochodzenia „roh”, tj. las. Inna wersja opiera się na przypuszczeniach, że nazwa wsi powstała od nazwy osobowej „Róg”, jednak człowiek o takim nazwisku nie był właścicielem wioski. Nazwa naszej wsi występuje w kilku odmianach: jako Rogów, Rogi, Rogowy. W najdawniejszych dokumentach zapisywano ją w postaci „Rogów”, ale czterokrotnie w XV wieku użyto w dokumentach pisanych w języku czeskim nazwę w dopełniaczu „z Rohow”. Wieś, jako samodzielna gmina, posiadała już w XIX wieku swój herb.