Miejsca pamięci

Grób żołnierzy na cmentarzu parafialnym

W tragicznych latach 1939- 45 wielu mieszkańców naszej miejscowości straciło życie. Ginęli również po zakończeniu wojny, natrafiając na miny lub inne pozostałości po działaniach wojennych. Rogowska ziemia była naszpikowana różnego rodzaju minami.

Na zawsze pozostali w Rogowie trzej polscy żołnierze, minerzy, którzy zginęli w 1945 roku. Być może są to żołnierze, którzy zginęli przy rozminowywaniu dróg i pól w Odrze, o których wspomina w swej,,Kronice” pan Zygmunt Klon.

Ich mogiła znajduje się na naszym cmentarzu, po prawej stronie głównej alei. Do lat osiemdziesiątych znajdowała się pod patronatem harcerzy miejscowej szkoły, którzy podczas uroczystości związanych z II wojną światową i w Dniu Wszystkich Świętych zaciągali przy grobie warty honorowe. Po dzień dzisiejszy ta zbiorowa mogiła wojenna jest otoczona pamięcią i opieką, jest również odwiedzana przez szkolną młodzież, która składa na niej kwiaty i zapala znicze.

Na płycie nagrobnej widnieje napis:

Polegli żołnierze W. P.
przy odminowaniu
terenu w 1945 r.

1. P. por. Henryk Husarski ur. 1917 – Białystok
2. Kpr. Piotr Chudzicki ur. 1911 – Rzeczki, pow. Równe
3. Kpr. Zygfryd Januszewski ur. 1913 – Osieczne rej.Szczerski

Pomnik pamięci mieszkańców Rogowa

Odsłonięcie pomnika ku czci pomordowanych w 1945 roku mieszkańców Rogowa nastąpiło 09. 12 .1998 roku. Został on wzniesiony po długich staraniach, jako wyraz hołdu i pamięci o 34 osobach zamordowanych w naszej miejscowości przez żołnierzy Armii Radzieckiej ,wiosną 1945roku,od mieszkańców Rogowa i władz Gminy. Pomnik usytuowany jest obok wejścia na cmentarz parafialny i przypomina wchodzącym o tragedii, jaka się rozegrała na naszym terenie w tych okrutnych czasach.

Na potężnym kamieniu umieszczona jest marmurowa płyta z inskrypcją i nazwiskami ofiar:

Pamięci Mieszkańców Rogowa
zamordowanych przez oddział Armii Sowieckiej
podczas działań wojennych w marcu i kwietniu 1945 r.

Bujok Alojzy 40 lat
Adamczyk Eugeniusz 67 lat
Gawlik Antoni 33 lat
Dąbek Alojzy 63 lat
Kabut Wincenty 58 lat
Glenc Cyprian 69 lat
Marcinek Józef 58 lat
Marcinek Czesław 17 lat
Janeta Jan 63 lat
Mika Józef 42 lat
Mielańczyk Wilhelm 34 lat
Jeleń Jan 43 lat
Neblik Leon 42 lat
Nieszczęsny Józef 60 lat
Kałuża Ludwik 83 lat
Neblik Roman 38 lat
Radzyński Andrzej 44 lat
Kamczyk Edward 53 lat
Neblik Karol 51 lat
Rzazonka Mateusz 60 lat
Kremliczek Jan 32 lat
Pawełek Józef 20 lat
Rzazonka Józef 34 lat
Lorenc Teodor 21 lat
Prusowski Jan 34 lat
Schmeinta Franciszek 68 lat
Miarka Józef 43 lat
Pytlik Karol 38 lat
Swoboda Franciszek 68 lat
Moskwa Alojzy 37 lat
Szyra Jan 66 lat
Szyra Franciszek 42 lat
Wacławik Józef 43 lat
Wacławik Edmund 44 lat

Mieszkańcy Rogowa 1998 r.

O tym, że pamiętamy, świadczą często palące się znicze i świeże wiązanki kwiatów. Rodzi się również nowa tradycja organizowania w kościele, w ostatnią niedzielę marca, koncertu upamiętniającego te tragiczne wydarzenia. Gościnne występy daje wówczas orkiestra dęta kopalni ,,Anna” z Pszowa, oraz artyści Opery Śląskiej.

Grób powstańców

Na przykościelnym cmentarzu znajduje się zbiorowy grób wojenny powstańców śląskich, poległych w 1921 roku ,w III Powstaniu Śląskim. Na pomniku nagrobnym widnieje napis:

Polegli w 1921 r. w walce
O połączenie Śląska
Z Macierzą

Józef Michałek
Gabriel Błędowski
Józef Urbaniec

Cześć Im i Chwała.

Pan Zygmunt Klon w swojej kronice pt.:,,Historia Rogowa nad Olzą”, opracowanej w 1990 roku opisuje pogrzeb dwudziestoletniego Gabriela Błędowskiego. ,,Była to wielka manifestacja patriotyzmu. Trumna przykryta biało-czerwona flagą, niesiona była przez kolegów powstańców. W pochodzie żałobnym szedł też oddział powstańców-była wielka orkiestra nad grobem, piękna egzorta młodego księdza (,,kapelonka”, którego nazwiska nie pamiętam ,) patrioty , a potem salwy karabinowe. Pochówek odbył się na cmentarzyku przykościelnym, gdzie potem grzebano innych powstańców i ludzi dla kraju i parafii zasłużonych.”

Przygotowała K. Błędowska 2011 r.