Rada sołecka i radni Rogowa

Przewodniczący Rady Sołeckiej
Henryk Matuszek – Sołtys Rogowa

Sołtys będzie pełnił dyżur w sołtysówce (budynek OSP) każdy ostatni wtorek miesiąca (za wyjątkiem wakacji) w godz 17.00-18.00.

Członkowie Rady Sołeckiej:
Matuszek Krystyna
Połednik Anna
Jokel Monika
Duda Henryk
Glenc Jerzy
Glenc Florian
Jęczmionka Sylweriusz
Kuhn Tomasz
Szymura Teofil

Radni Rogowa w Radzie Gminy Gorzyce:
Menżyk Michał
Zbroja Stanisław