Wiosenne świętowanie Koła Gospodyń Wiejskich

14 marca br. w sali WDK Czyżowice odbędzie się „Wiosenne świętowanie” – spotkanie pań z wszystkich (12) Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawicielek spółdzielń oraz samorządu gminnego (corocznie udział bierze ok. 200 pań). Obecni są także przedstawiciele powiatu wodzisławskiego, parlamentarzyści oraz goście z Czech.

„Wiosenne świętowanie” uświetni program artystyczny w wykonaniu: chóru gimnazjalnego im. Druha Jana, zespołu „Akord”, „Olzanki”, „Dolce Canto” oraz Orkiestry Rozrywkowej przy WDK Czyzowice pod kierunkiem Henryka Krótkiego.