Prośba SP OLZA i WDK OLZA

W związku z obchodami 90. rocznicy Bitwy Olzańskiej podczas III-go Powstania Śląskiego organizatorzy obchodów proszą mieszkańców gminy o dostarczenie do Wiejskiego Domu Kultury w Olzie oraz do Szkoły Podstawowej w Olzie zdjęć, dokumentów oraz pamiątek dotyczących wydarzeń tamtego okresu oraz całego okresu międzywojennego. Zebrane materiały zostaną wykorzystane do zorganizowania wystawy pt.: „Powstania śląskie na starej fotografii”.
Zdjęcia prosimy opisać z tyłu w następujący sposób:
– imię i nazwisko; – adres; – krótki opis fotografii (np. data, miejsce wydarzenia).
Termin dostarczania materiałów: do końca marca 2011.
Organizatorzy (SP OLZA i WDK OLZA)