Strona Główna · Artykuły · Forum · Linki 17.01.2020 23:24:41
Nawigacja
Strona Główna
Artykuły
Forum
Linki
Galeria
Kontakt
Szukaj
Sołectwo
Nasza miejscowość
Położenie geograficzne
Nazwa wsi
Historia Rogowa
Krzyże pokutne
Sąsiednie miejscowości
Rada Sołecka
Radni z Rogowa
Rogów w obiektywie
Koło emerytów i rencistów
Koło Pszeczelarzy Rogów
Ciekawostki
Powojenne Inwestycje
Miejsca pamięci
Informator
Urząd pocztowy
Biblioteka
Policja
Edukacja
Służba zdrowa
Gastronomia
Sołtys
Straż Pożarna
Rozkład jazdy autobusów


Urząd gminy w Gorzycach
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
Strona województwa śląskiego
SEKAP
Powiatowy Urząd Pracy
Subregion Zachodni Województwa Śląskiego
Zespół Opieki Zdrowotnej
Parafia NSPJ
Strona Parafii
Kancelaria
Historia Kościoła
Galeria Kościoła
Witraże kościelne
Msze Św.
Kapliczki i krzyże przydrożne
Kamień węgielny w Rogowie
Grupa Ojca Pio
Ministranci NSPJ
informacje
Logowanie
Nazwa U?ytkownika

Has?oZapomniane has?o?
Wy?lemy nowe, kliknij TUTAJ.
Reklama
Kaplica, kapliczki i krzyże przydrożne.
Na terenie naszej wsi znajdują się kapliczki ,kaplica i krzyże przydrożne otoczone czcią i stałą opieką ,sprawowaną najczęściej przez właścicieli posesji ,na których się znajdują.

1. Najstarsza i jedyna w Rogowie kaplica znajduje się obok wejścia na cmentarz parafialny. Jej początki sięgają drugiej połowy dziewiętnastego wieku. W roku 1889 proboszczem w Rogowie został ksiądz Franciszek Kałuża. Zastał on we wsi starą, na wpół zburzoną kapliczkę św. Jana Nepomucena. Ksiądz proboszcz zabrał się do jej odbudowy i w krótkim czasie na jej miejscu wyrosła murowana, gotycka kaplica z wieżyczką i sygnaturką. Wewnątrz znajdowała się duża figura św. Jana Nepomucena, powstała prawdopodobnie około 1890 roku, krótko po objęciu parafii przez księdza Kałużę.

W okresie międzywojennym, a więc można przypuszczać, że również wcześniej, w kaplicy były odprawiane nabożeństwa majowe, a 21 maja w dniu św. Jana Nepomucena, z kościoła do kaplicy udawała się procesja. Przy kaplicy spotykali się również wierni udający się na pielgrzymki. Po zakończeniu działań wojennych, w kaplicy odprawiane były msze święte i nabożeństwa, do czasu wyremontowania Katolickiego Domu Związkowego. Ponieważ drewniana figura św. Jana Nepomucena z powodu upływu czasu uległa zniszczeniu, w kaplicy umieszczono dwie nowe figury świętych: św. Teresę z Avila z sercem Jezusa w dłoni oraz św. Antoniego z Dzieciątkiem na ręku. Na ścianie namalowany był krzyż Z upływem lat kaplica traciła swoje znaczenie i stopniowo ulegała niszczeniu.

W 2003 roku, jesienią, kaplica została gruntownie odnowiona z zachowaniem jej dawnego stylu. Większość prac remontowych mieszkańcy parafii wykonali bezinteresownie. Odrestaurowane figury świętych powróciły na swoje miejsce. Pomiędzy nimi, na ścianie, umieszczono duży krzyż, a na bocznych ścianach powieszono dwa prawie stuletnie obrazy, podarowane przez państwo Mielańczyków z Rogowa. Kaplica odzyskała swój dawny wygląd i przeznaczenie.

2. Na skrzyżowaniu dróg: Raciborskiej, Czyżowickiej i Palarni, w wydzielonej części posesji pani Haliny Ciuraj, stoi krzyż wykonany w całości z piaskowca. Został on wzniesiony prawdopodobnie na przełomie XIX i XX wieku. Na bocznej, lewej stronie dolnego cokołu krzyża można odczytać napis: „...Billik, Ratibor”. Pierwsze litery wskutek upływu czasu i działań wojennych uległy zniekształceniu. Po pozostałych napisach z tamtych czasów nie ma śladów. Zostały one zatynkowane podczas okupacji, gdyż prawdopodobnie były w języku polskim. Po drugiej wojnie światowej, pan Jan Helczyk odnowił krzyż, dorobił uszkodzoną lewą rękę Chrystusa, a także założył na przednią ścianę dolnego cokołu szklaną tabliczkę z napisem:

,, Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus.
O Jezu i Mario
Ja ufam Tobie”.

Opiekował się krzyżem aż do swojej śmierci.
Krzyż składa się z trzech podstawowych cokołów wykończonych gzymsami. Dwie skrzyżowane kamienne belki, umieszczone powyżej cokołów, mają wiele elementów ozdobnych. Na belkach zamocowana jest duża figura ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, a nad nią znajduje się kamienna figura Najświętszej Marii Panny. .Krzyż otoczony jest małym, metalowym płotkiem.

3. Na Syrynce, na rozwidleniu ulicy Wyzwolenia, obok domu pani Marii Jańczyk, stoi krzyż postawiony w miejscu zniszczonego, drewnianego krzyża. Ufundował go pan Andrzej Kurzydym, mieszkaniec Syrynki, w roku1918, jako podziękowanie Panu Bogu za szczęśliwy powrót do domu z I wojny światowej. Krzyż wykonany jest z żelbetonu i składa się z kilku cokołów. W środkowym cokole, we wnęce, umieszczona jest figurka Matki Boskiej. U góry krzyża zawieszona jest duża figura ukrzyżowanego Jezusa. Z tyłu krzyża, na dolnym cokole jest wyryty rok budowy—1918.

4. W odległej części Syrynki, tuż przy granicy z Zawadą, przy ulicy Wyzwolenia, na posesji należącej obecnie do pana Janusza Trzaskalika stoi kapliczka. Wybudował ją Juliusz Juraszczyk około 1920 roku, jako podziękowanie złożone Matce Boskiej za otrzymaną pracę na kopalni „Anna” w Pszowie. Kapliczka jest murowana, o wymiarach 2 m x 2,5 m. Pokryta jest dwuspadowym, drewnianym dachem, z małą dzwonnicą na jego szczycie. Dzwonnica zwieńczona jest metalową kopułą z krzyżem. Wewnątrz kaplicy znajduje się duży obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, przywieziony prawdopodobnie osobiście przez fundatora kapliczki. Na ołtarzyku, pod obrazem, znajdują się dwie gipsowe figurki świętych, a na bocznych ścianach wiszą obrazy przedstawiające św. Franciszka i św. Józefa.
>
5.
W środkowej części Syrynki, przy ulicy Wyzwolenia, na granicy pól należących do pani Róży Andreczko i pana Alojzego Zmiertki, wznosi się jeden z najwyższych krzyży w naszej wsi. Ufundowany został około 1922 roku, przez dwóch mieszkańców Syrynki –Miliona i Psotę. Został wykonany w Raciborzu i stamtąd przywieziono go w częściach do Rogowa. Krzyż wykonany jest z betonu i składa się z kilku cokołów. W górnym cokole, we wnęce, znajduje się figura Matki Boskiej. Poniżej widnieje napis:

Króluj
nam
Chryste

U góry, na skrzyżowanych belkach, umieszczona jest figura Jezusa, a nad nią tabliczka z napisem INRI.
Krzyż ogrodzony jest metalowym płotkiem. W czasie II wojny światowej, w obrębie krzyża, grzebano poległych żołnierzy, których ciała po wojnie zostały ekshumowane.

6. Duży, kamienny krzyż przydrożny, stojący na posesji pana Piotra Bielaczka, przy ulicy Raciborskiej, powstał prawdopodobnie na początku XX wieku. Usytuowany jest w pobliżu skrzyżowania z drogą wiodącą do Bluszczowa. Przypuszczalnie zastąpił on drewniany krzyż stojący niegdyś na środku skrzyżowania. Nowy krzyż postawili państwo Monika i Jakub Bugla. Krzyż ma około 4,5 m wysokości i jest wykonany z piaskowca. Składa się z kilku kamiennych cokołów. W środkowej części została wykuta figura Matki Boskiej. Pod figurą po roku 1945 pan Antoni Bielaczek zamontował marmurową tablicę z napisem:

„Któryś cierpiał za nas
rany Jezu Chryste
zmiłuj się nad nami.”

Ufundował również nową figurę ukrzyżowanego Jezusa, zawieszoną na skrzyżowanych ,ozdobnych belkach, nad którą znajduje się tabliczka z napisem

INRI.

Podczas II wojny światowej został zatynkowany napis znajdujący się na przedniej ścianie dolnego cokołu:

„Bogu na chwałę
bliźniemu na pomoc”

Taki sam los spotkał również napis informujący prawdopodobnie o roku powstania i twórcy tego dzieła.

7. Rogowiec jest jedną z najstarszych dzielnic Rogowa. Tam też na skrzyżowaniu dróg stoi przydrożny krzyż, którego historia sięga roku 1953. W tym to roku państwo Karol i Franciszka Pieczka, zamieszkujący przy ulicy Rogowiec, postawili na swej posesji krzyż. Wykonawcą owego krzyża był kamieniarz z Raciborza. Według słów pani Franciszki Pieczki, został on postawiony za sprawą apelu wygłoszonego do parafian przez księdza Latuska na jednej ze mszy. Prosił on wówczas mieszkańców Rogowa o wystawienie nowego krzyża na Rogowcu, w miejscu, gdzie stoi niszczejący, drewniany krzyż. Prośba księdza Latuska została spełniona. Nowy krzyż powstał niedaleko starego, po przeciwnej stronie drogi. Wykonany został z popularnego „tarasa”. Składa się z kilku cokołów. Z przodu na cokołach widnieją napisy: „ Jezu, ufam Tobie ‘’. Poniżej zaznaczono rok budowy – 1953-. Z tyłu krzyża widnieje napis: Fundator: Rodzina Pieczka. W środkowej części krzyża znajduje się wnęka, w której umieszczona jest figurka Jezusa Chrystusa. Na skrzyżowaniu belek krzyża umocowana jest figura ukrzyżowanego Jezusa, a nad nią tabliczka z napisem INRI.

8. Jedna z nowszych kapliczek, jaka została postawiona na naszym terenie, znajduje się przy ulicy Czyżowickiej, przed posesją państwa Felicji i Konrada Kamczyków. Państwo Kamczykowie postawili ją w związku z peregrynacją obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej do parafii Rogowskiej w dniu 15. 07. 1997 roku. Jej styl jest prosty, wykonana jest z drewnianej belki osadzonej na betonowym cokole, a w górnej części umocowana jest figurka Matki Boskiej. Całość zadaszona jest pokryciem góralskim zwanym „szyndziołem”. Na belce wypalony jest rok-1997-W miesiącu maju ,na dzień Matki Boskiej Królowej Polski ,kapliczka ozdabiana jest kolorowymi wstęgami w kolorach biało-czerwonych i biało-niebieskich.

9. Najnowszy krzyż postawiony w naszej miejscowości znajduje się na terenie należącym do państwa Irmgardy i Tadeusza Kaczynów, przy końcowym odcinku ulicy Leśnej wiodącej do ich posiadłości. Postawił go pan Kaczyna w 2000 roku, jako dowód wdzięczności okazany Matce Boskiej za wszelkie otrzymane od niej łaski. Krzyż ma około 4 m wysokości i wykonany jest z dębowego drewna. Na skrzyżowanych belkach zawieszona jest duża figura ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, wykonana z betonowego odlewu. Powyżej znajduje się tabliczka z napisem INRI. Pod krzyżem, bez względu na porę roku, znajdują się kwiaty, lub ozdobne wiązanki.

10. Jest jeszcze jedna, bardzo mało znana kapliczka, w tzw. „ Dąbrowioku”, przy źródle, z którego niektórzy mieszkańcy nabierają wodę do picia. Prawdopodobnie pojawiła się, po 2000–nym roku. Jedna z wersji głosi, że święty obrazek został znaleziony podczas rozbiórki starego domostwa, przyniesiony do źródełka i przybity do pnia rozłożystego dębu.

Źródła: „Miesięczniki gazety „U nas’ [materiały opracowane przez pana Piotra Pawlicę w cyklu pt. „Krzyże i kapliczki’). Rozmowy przeprowadzone w 2004 roku z panią Gertrudą Trzaskalik, panią Felicją Kamczyk, panem Danielem Świerczkiem i panem Tadeuszem Kaczyną. Materiał został zebrany w 2005 roku przez K. Błędowską.
Losowa Fotka


Zdjęcia lotnicze
Polecamy
FILM Promocyjny ROGÓW Piękna Wieś woj. śląskiego
KS PRZYSZŁOŚĆ ROGÓW
POWIAT WODZISŁAWSKI
GMINA GORZYCE
POLSKA.PL
Kleines Dorf an der Grenze zu Tschechien
PZW ODRA "KOŁO 126"
CZARNY SMOK
Zainteresowania
Ptaki
PZHGP-Gorzyce
Firmy z regionu
ANGELLO
ARTICOLO
EUROKOL
CORAL
KUHN TOMASZ
Doradztwo Podatkowe GRACZYK
METRIS ODM
NIELABA
PRADZIAD
SZKÓŁKA DRZEWEK
SZCZYRBA Inżynieria wodna
IZOL-PLAST
Hurtownia budowlana IRBUD
Smartis INTERNET
Stolarstwo A.Szymiczek
ZESPÓŁ MUZYCZNY SATURN
Centrum Diagnostyki Samochodowej ZIENTEK
Piekarnia SZWEDA
Shoutbox
Tylko zalogowani mog? dodawa? posty w shoutboksie.

Henryk51
01.12.2013 19:41:07
Dziękuję Organizatorom za wspaniałą atmosferę i zabawę na XIX Biesiadzie Piwnej w Rogowie. Na pewno XX Biesiada będzie Super!!

Seba Straz Pozarna
29.09.2013 12:56:44
Czy były robione jakieś zdj na festynie strażackim w Rogowie ?

Marcin
19.05.2013 10:41:46
16 Czerwca 2013r. w Rogowie odbędzie się IV FESTYN PARAFIALNY. Gwiazdą wieczoru będzie zespół http://www.carrantuohill.
pl/


Marcin
03.04.2013 01:17:58
Szanowna Krystyno, temat Prima Aprillisowego żartu był wspólnie uzgadniany z Księdzem Irkiem, który słynie z dobrego humoru. Serdecznie Pozdrawiamy

Krystyna
02.04.2013 16:23:42
Droga Redakcjo proszę sobie znaleźć inny temat do żartów smiley...ciekawe co na to ks. Irek ?

Archiwum