ALARM PRZECIWPOWODZIOWY
Dodane przez Marcin dnia 18.05.2010 23:48:39
16 maja 2010 o godz. 21.00 roku na terenie powiatu wodzisławskiego został ogłoszony Alarm Przeciwpowodziowy, obejmujący także gminę Gorzyce.

W Urzędzie Gminy Gorzyce został uruchomiony całodobowy dyżur.

O wystąpieniu zdarzeń mających związek z alarmem należy poinformować dyżurujących pod następującymi telefonami:

* Urząd Gminy Gorzyce - +32/4513-056, +32/4513-483, +32/4513-218, +32/4513-278, +32/4513-423
* Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wodzisławiu Śl. - +32 4120979, 693506033, +32/453 93 93, + 32/453 02 15

Aktualne jest ostrzeżenie Wójta Gminy Gorzyce o możliwości wystąpienia na terenie gminy lokalnych podtopień i wezbrań, szczególnie w miejscach przyległych do potoków, rowów i innych cieków wodnych.